Teambuilding

Najprej poskrbimo za osnovne potrebe gosta, potem pa našo storitev stopnjujemo in gosta z veseljem presenečamo s pravimi doživetji, pa ne le da jih opazuje, ampak je vanj tudi vključen.

Trgatev grozdja

z gosti je posebno, vodeno, enodnevno doživetje. Udeleženci trgatve se opremijo v delavna oblačila in obutev, se že na samem začetku podkrepijo s hrano in pijačo, poskrbijo za vinogradniške škarjice in trgatev se prične. Doživijo pristno ročno trgatev, spoznajo potek logistično najzahtevnejšega opravila vinogradnika. Zaključek dela se seveda veselo praznuje z vinogradniško pojedino in dobrim vinom ali že tudi moštom ter trgače od odhodu tudi nagradi.

 

Martinov obred

je prikaz krsta »mošta v vino« ki ga pripravimo v vinski kleti za martinovo ob vodeni degustaciji vin z vinskim someelierjem.

Teambuilding v vinogradu in vinski kleti

je eno ali dvo dnevno doživetje v vinogradu, vinski kleti in Ajdovskem gradcu. Je sprostitvena, športna in rahlo tekmovalno naravnana vsebina programa. Pečat vodenemu doživetju naredi ambient Ajdovskega gradu, vinograda, in rokovanje z vinom v vinski kleti, ter vinogradniška malica iz košare na pokošeni travi pod vinsko trto.